Dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Korzystaj z dostępnych materiałów

Uzyskanie dobrych wyników z egzaminu ósmoklasisty wymaga opanowania wymaganych zagadnień w sposób, który umożliwi rozwiązanie zadań umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym. Aby nie stresować się właściwym egzaminem, warto jak najlepiej się do niego przygotować, po przez przerabianie przykładowych arkuszy z poszczególnych przedmiotów. Egzamin ósmoklasisty będzie się składał z części:

 • matematycznej
 • z języka polskiego
 • z wybranego języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

Wiadomo, że na lekcjach uczniowie powinni zdobyć niezbędną wiedzę i nauczyć się formuły, w jakiej będą zdawać egzamin. Ponieważ jednak w praktyce różnie to wygląda i np.:

 • uczeń może mieć problemy z koncentracją
 • klasa może być na dość niskim poziomie
 • kadra może nie wywiązywać się ze swoich obowiązków
 • uczeń może mieć dużo nieobecności, związanych np. z częstym chorowaniem

warto pracować również w domu, aby na egzaminie uzyskać jak najlepsze wyniki. Częstym błędem jest bazowanie tylko na podręcznikach szkolnych. Na rynku dostępne jest wiele różnego rodzaju pomocy naukowych, takich jak repetytoria i zbiory zadań, dzięki którym można lepiej przygotować się do egzaminu. Np.Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Repetytorium to doskonała pomoc w uczeniu się matematyki. Podręcznik zawiera jasno i przejrzyście opracowane zagadnienia, wymagane na egzaminie.

 Nie daj się zwariować – zachowaj równowagę

Nauka jest ważnym elementem w życiu dzieci i młodzieży. Warto jednak pamiętać, że życie ma się tylko jedno i warto z niego korzystać na każdym jego etapie. Stąd oprócz nauki, w życiu młodego człowieka powinno się znaleźć również miejsce na:

 • znajomych i przyjaciół
 • relaks i odpoczynek
 • pasję i hobby
 • samorozwój i poznawanie samego siebie

Kiedy uda nam się wypracować pewną równowagę i systematyczność, nauka stanie się łatwiejsza, a nasze samopoczucie będzie stabilniejsze. Ustalmy sobie pewną rutynę, np.:

 • nie korzystamy z komunikatorów i portali społecznościowych przed 19.00
 • codziennie robimy 5 zadań z repetytorium z matematyki
 • w każdą sobotę spotykamy się ze znajomymi
 • trzy razy w tygodniu poświęcamy pół godziny na naukę języka

I tak dalej, w zależności od indywidualnych potrzeb. Nie zapominajmy, że aby dobrze przyswajać wiedzę, należy znaleźć czas na odpoczynek, aktywność fizyczną i sen. A także zadbać o dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych substancji odżywczych oraz odpowiedniej ilości płynów.

Uczmy się regularnie, skupiając się przede wszystkim na przedmiotach egzaminacyjnych: polskim, matematyce i języku obcym. Korzystajmy z repetytoriów i zbiorów zadań, a z pewnością otrzymamy z egzaminu satysfakcjonujący nas wynik.