Dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Korzystaj z dostępnych materiałów

Uzyskanie dobrych wyników z egzaminu ósmoklasisty wymaga opanowania wymaganych zagadnień w sposób, który umożliwi rozwiązanie zadań umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym. Aby nie stresować się właściwym egzaminem, warto jak najlepiej się do niego przygotować, po przez przerabianie przykładowych arkuszy z poszczególnych przedmiotów. Egzamin ósmoklasisty będzie się składał z części:

 • matematycznej
 • z języka polskiego
 • z wybranego języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

Wiadomo, że na lekcjach uczniowie powinni zdobyć niezbędną wiedzę i nauczyć się formuły, w jakiej będą zdawać egzamin. Ponieważ jednak w praktyce różnie to wygląda i np.:

 • uczeń może mieć problemy z koncentracją
 • klasa może być na dość niskim poziomie
 • kadra może nie wywiązywać się ze swoich obowiązków
 • uczeń może mieć dużo nieobecności, związanych np. z częstym chorowaniem

warto pracować również w domu, aby na egzaminie uzyskać jak najlepsze wyniki. Częstym błędem jest bazowanie tylko na podręcznikach szkolnych. Na rynku dostępne jest wiele różnego rodzaju pomocy naukowych, takich jak repetytoria i zbiory zadań, dzięki którym można lepiej przygotować się do egzaminu. Np.Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Repetytorium to doskonała pomoc w uczeniu się matematyki. Podręcznik zawiera jasno i przejrzyście opracowane zagadnienia, wymagane na egzaminie.

 Nie daj się zwariować – zachowaj równowagę

Nauka jest ważnym elementem w życiu dzieci i młodzieży. Warto jednak pamiętać, że życie ma się tylko jedno i warto z niego korzystać na każdym jego etapie. Stąd oprócz nauki, w życiu młodego człowieka powinno się znaleźć również miejsce na:

 • znajomych i przyjaciół
 • relaks i odpoczynek
 • pasję i hobby
 • samorozwój i poznawanie samego siebie

Kiedy uda nam się wypracować pewną równowagę i systematyczność, nauka stanie się łatwiejsza, a nasze samopoczucie będzie stabilniejsze. Ustalmy sobie pewną rutynę, np.:

 • nie korzystamy z komunikatorów i portali społecznościowych przed 19.00
 • codziennie robimy 5 zadań z repetytorium z matematyki
 • w każdą sobotę spotykamy się ze znajomymi
 • trzy razy w tygodniu poświęcamy pół godziny na naukę języka

I tak dalej, w zależności od indywidualnych potrzeb. Nie zapominajmy, że aby dobrze przyswajać wiedzę, należy znaleźć czas na odpoczynek, aktywność fizyczną i sen. A także zadbać o dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych substancji odżywczych oraz odpowiedniej ilości płynów.

Uczmy się regularnie, skupiając się przede wszystkim na przedmiotach egzaminacyjnych: polskim, matematyce i języku obcym. Korzystajmy z repetytoriów i zbiorów zadań, a z pewnością otrzymamy z egzaminu satysfakcjonujący nas wynik.

Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Arkusze

Egzaminy ósmoklasistów 2019 – trudne początki

Dla tegorocznych ósmoklasistów to trudny czas. W tym roku będą oni jako pierwsi zdawali egzamin kończący szkołę podstawową. Obecnie nauka w tej szkole odbywa się w systemie ośmiu klas. Do tej pory egzaminy odbywały się w klasie szóstej. Reforma szkolnictwa w wyniku której zlikwidowano gimnazja, zmieniła system nauczania na ten z poprzedniej epoki. Osiem lat szkoły podstawowej i 4 lata liceum, lub 5 lat technikum. Zmiany  zawsze wprowadzają niepokój, gdyż są niewiadomą. Nauczyciele i uczniowie nie wiedzą czego mogą się spodziewać. I tutaj z pomocą przyszli wydawcy, którzy stworzyli serię pomocy dydaktycznych, które mają pomóc w przygotowaniu do egzaminów kończących klasę ósmą. Są to 3 podręczniki pt. “Teraz egzamin ósmoklasisty” – do każdego przedmiotu jeden.

Jaka pomoc oferuje seria dodatkowa?

Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka Arkusze NE to opracowanie materiału z matematyki ściśle pod egzaminy końcowe. Jest zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co pozwala uczniom poznać formę w jakiej odbędzie się właściwy egzamin. Matematyka jako nauka ścisła wymaga usystematyzowanej wiedzy i ciągłego powtarzania materiału. Do tego świetnie nadaje się powyższa pozycja, uczniowie mogą przy jej pomocy porozwiązywać zadania z różnych działów matematyki w dodatku w określonym czasie. Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut. W podręczniku znajdziemy takie arkusze z zadaniami, które powinniśmy wykonać właśnie w tym czasie. To pozwala uczniom przekonać się jak rozwiązuje się zadania pod presją czasu. Mogą więc wypracować własny system aby zmieścić się w wymaganym czasie.

Z jakich przedmiotów piszą egzamin ósmoklasiści?

W kwestii przedmiotów egzaminacyjnych nic się nie zmieniło, podobnie jak gimnazjaliści,uczniowie na koniec klasy 8 będą pisać sprawdziany:

 1. z języka polskiego,
 2. z języka angielskiego,
 3. z matematyki.

Czym wyróżnia się opracowanie “Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Arkusze”?

 • zawiera zadania stricte przygotowane pod kątem egzaminu końcowego,
 • pozwala na utrwalanie schematów rozwiązywania zadań poprzez schematyczne powtarzanie,
 • wymusza na uczniach sprostanie zadaniom w odpowiednim czasie,
 • zawiera rozwiązania i wskazówki, co umożliwia sprawdzenie z czym uczeń musi jeszcze popracować,
 • na podstawie omawiania jednego arkusza pozwalają na zaznajomienie się ze strategią rozwiązywania zadań.

Podręcznik dodatkowy “Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyk. Arkusze” jest pewnego rodzaju symulacją egzaminu. Uczniowie mogą przekonać się w jakiej formie odbywać będzie się ich egzamin, który jest obowiązkowy. Taka wiedza pozwoli im się poczuć pewniej i podejść do egzaminu z mniejszym stresem.