Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Arkusze

Egzaminy ósmoklasistów 2019 – trudne początki

Dla tegorocznych ósmoklasistów to trudny czas. W tym roku będą oni jako pierwsi zdawali egzamin kończący szkołę podstawową. Obecnie nauka w tej szkole odbywa się w systemie ośmiu klas. Do tej pory egzaminy odbywały się w klasie szóstej. Reforma szkolnictwa w wyniku której zlikwidowano gimnazja, zmieniła system nauczania na ten z poprzedniej epoki. Osiem lat szkoły podstawowej i 4 lata liceum, lub 5 lat technikum. Zmiany  zawsze wprowadzają niepokój, gdyż są niewiadomą. Nauczyciele i uczniowie nie wiedzą czego mogą się spodziewać. I tutaj z pomocą przyszli wydawcy, którzy stworzyli serię pomocy dydaktycznych, które mają pomóc w przygotowaniu do egzaminów kończących klasę ósmą. Są to 3 podręczniki pt. “Teraz egzamin ósmoklasisty” – do każdego przedmiotu jeden.

Jaka pomoc oferuje seria dodatkowa?

Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka Arkusze NE to opracowanie materiału z matematyki ściśle pod egzaminy końcowe. Jest zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co pozwala uczniom poznać formę w jakiej odbędzie się właściwy egzamin. Matematyka jako nauka ścisła wymaga usystematyzowanej wiedzy i ciągłego powtarzania materiału. Do tego świetnie nadaje się powyższa pozycja, uczniowie mogą przy jej pomocy porozwiązywać zadania z różnych działów matematyki w dodatku w określonym czasie. Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut. W podręczniku znajdziemy takie arkusze z zadaniami, które powinniśmy wykonać właśnie w tym czasie. To pozwala uczniom przekonać się jak rozwiązuje się zadania pod presją czasu. Mogą więc wypracować własny system aby zmieścić się w wymaganym czasie.

Z jakich przedmiotów piszą egzamin ósmoklasiści?

W kwestii przedmiotów egzaminacyjnych nic się nie zmieniło, podobnie jak gimnazjaliści,uczniowie na koniec klasy 8 będą pisać sprawdziany:

  1. z języka polskiego,
  2. z języka angielskiego,
  3. z matematyki.

Czym wyróżnia się opracowanie “Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Arkusze”?

  • zawiera zadania stricte przygotowane pod kątem egzaminu końcowego,
  • pozwala na utrwalanie schematów rozwiązywania zadań poprzez schematyczne powtarzanie,
  • wymusza na uczniach sprostanie zadaniom w odpowiednim czasie,
  • zawiera rozwiązania i wskazówki, co umożliwia sprawdzenie z czym uczeń musi jeszcze popracować,
  • na podstawie omawiania jednego arkusza pozwalają na zaznajomienie się ze strategią rozwiązywania zadań.

Podręcznik dodatkowy “Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyk. Arkusze” jest pewnego rodzaju symulacją egzaminu. Uczniowie mogą przekonać się w jakiej formie odbywać będzie się ich egzamin, który jest obowiązkowy. Taka wiedza pozwoli im się poczuć pewniej i podejść do egzaminu z mniejszym stresem.